Střelec   18.12.2017   Miloslav

SEVEROAMERICKÁ MOHYLOVÁ KULTURA (1)

25.10.17   Thomas Karl Dietrich
Thomas Karl Dietrich

Stavitelé mohyl měli rozvinuté znalosti astronomie, umění, hrnčířství, hornictví a řemesel. Věděli, jak vyrobit cihly a maltu, podobnou omítce. Vyráběli speciální umělecké předměty,  jako hroty šípů pro rybolov v úhlu 45°.  Do svých měst začlenili přehrady, podzemní akvadukty a kanalizaci. Tavili měď, ryli do kamene sofistikované obrazy, vyráběli mimořádné textilie a pokrývali svou posvátnou krajinu mohylami v podobě hadů, lidí a kolibříků. Existuje dokonce i příklad strojem opracovaného kamenného díla.  Lokalita  Poverty Point, umístěna v délce 5 km podél řeky Mississippi byla obchodním centrem, kde se vyráběla měď. Měli tam silnice, brány, zdi, kovárny, kanály a kanalizační systémy. Newark v Ohiu, se může pochlubit strukturou ve tvaru labyrintu, která měla břehy dlouhé celkem 24 km.


Američtí průkopníci a několik amerických prezidentů bylo ohromeno obrovskou velikostí, rozměry a počtem děl starověkých severoamerických stavitelů mohyl. Když amatérští archeologové a lovci pokladů kopali do těchto hliněných struktur, nenacházeli zlaté šperky, ale nacházeli kostry obrů veliké 2,1 – 4,5 metru. Vykradači hrobů si velké lebky snadno nasadili na své vlastní hlavy. Bohužel, mnoho lebek bylo zničeno; když se zhroutily střechy pohřebních komor, většina kostí se venku na čerstvém vzduchu rozpadla na prach.

Mnozí z prvních lidí, zkoumajících krajinu byli okouzleni krásou a velikostí mohyl, pyramid, mohylových hrobů a plastik. Navíc byli uchváceni dokonalostí kruhů, čtverců a úhlů, které byly navrženy v zeměměřičských stopách a v posvátných astronomických číslech. Tyto přesně vyměřené čtverce a kruhy zabíraly plochu 109 - 202 km2 v rámci komplexů, které se rozkládaly na ploše několika čtverečních mil.

Říká se, že Smithsonův institut brzy po svém založení v r. 1846 rychle zasáhl a zajímavé artefakty a zbylé obří kostry a nepoškozené lebky zabavil. Brzy byly malé mohyly rozorány a přímo na sídlištích těchto starověkých stavitelů byla vybudována města. Pár zainteresovaných občanů a komunit se snažilo tyto ohromující stavby zachovat, ale státy i federální vláda je, obecně vzato, ignorovaly. Všechny zmínky o obrovských velikostech koster byly univerzitami a akademickými institucemi ze záznamů o vykopávkách vyňaty a je zajímavé, že se na to vztahovaly tajné instrukce Smithsonova institutu. Člověk se může jenom divit: Proč to utajování a proč to ticho a falšování? Tajemník Smithsonova institutu jenom odkazoval na cosi o Mormonech a jejich náboženské cítění.

Umělcova představa o archeologickém nalezišti v Poverty Point
poblíž Epps, Louisiana, v době největšího rozkvětu.
Místo bylo v r. 2014 prohlášeno UNESCEM za světové kulturní dědictví.
Je to 22. položka z USA, která byla přidána na seznam
světového kulturního dědictví a první z Louisiany.
(Ilustrace: Herb Roe)

Umělcova představa o archeologickém nalezišti v Poverty Point poblíž Epps, Louisiana, v době největšího rozkvětu. Místo bylo v r. 2014 prohlášeno UNESCEM za světové kulturní dědictví. Je to 22. položka z USA, která byla přidána na seznam světového kulturního dědictví a první z Louisiany. (Ilustrace: Herb Roe)

Ke stavitelům mohyl se vyjádřili významné postavy raných amerických dějin, včetně osob jako William Penn, Roger Williams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Ezra Stiles z Univerzity v Yale, Noah Webster, Andrew Jackson a William Henry Harrison.  Botanik a lékař MUDr. Benjamin Smith v knize "New Views of the Origin of the Tribes and Nations of America" (Nové pohledy na původ kmenů a národů Ameriky - 1798) napsal, že mohyly svědčí o rozvinutější kultuře budovatelů. Penn řekl, že díla pocházejí od kananejských Féničanů, z nichž pochází Aztékové a Mayové.

Opravdu, plavba přes Atlantik se začátkem 18. století nezdála být žádnou překážkou pro tabákové lordy z Glasgowa, kteří využívali mořské proudy u pobřeží Skotska k vývozu  textilu a rumu do Afriky, na Kapverdských ostrovech kupovali otroky, které dováželi americkým velkostatkářům a pak se plavili domů za pomoci Golfského proudu s cukrem, tabákem a bavlnou.

Figurka ptáka (Zdroj: Squier a Davis,
Ancient Monuments of the Mississippi Valley
obr. 165, str. 259
)
 

Féničané měli v Maroku mnoho obchodních center. Frank Joseph v knize "The Lost Treasure of King Juba" (Ztracený poklad krále Juby) detailně popisuje kontakty mezi africkým pobřežím a údolím Mississippi. Ovšem tyto staré obchodní cesty ukazují obraz stejného Starého světového pořádku, kdy bohatí obchodníci využívali zdroje celého zbytku světa.

Amerika přetvářela svůj obraz do étosu Nového světa, vycházejíc z revolučních myšlenek svoboda, rovnost, bratrství. Proto se Smithsonův institut, američtí intelektuálové i akademici rozhodli zahalit celou problematiku stavitelů mohyl do závoje mlhy, protože to s sebou neslo příliš mnoho složitostí ohledně éry gigantů, Kanaanejců a náboženství Starého zákona, jako  např. spojení krále ŠalamounaFéničany a s tyrským králem. Nový americký sen byl mnohem důležitější, než ty staré zaprášené památky.

 

Velikost, dovednosti a starobylost mohylové kultury

Mohylová kultura je spojena s rasou obrů, kteří budovali velké zemní struktury za použití astronomie, kosmologie a metrologie a představují jeden z raných základů osvícené vědy.  Například vykopávky a terasy v Poverty PointLouisianě, pokrývající téměř 4 km2, patří k největším uměle vytvořeným sídlištím na planetě, vytvořeným metodou formování země.

Rámec a rozsah této kultury jsou fantastické. Dne 23. září 1923 uvedl deník The Charleston Daily Mail zprávu Smithsonova institutu z r. 1883, v níž se uvádí, že ve východní části USA, se odhaduje počet existujících mohyl na 100 000. To představuje dlouholetou práci milionů lidí z mnoha národů a kmenů. Dne 20. prosince 1925 informoval časopis The Oakland Tribune:

"Geologický průzkum USA vytvořil mapu východní části USA, na které je celá oblast pokryta červenými puntíky, přičemž každý představuje starobylou mohylu či skupinu mohyl.“

Richard J. Dewhurst nám v knize "The Ancient Giants Who Ruled America" (Starobylí obři, kteří vládli Americe) na  str. 177 říká, že podle domorodých indiánských tradic byli tito obři představitelé jedinečné rasy a kultury:

"Místní indiáni tvrdí, že tito obři vykáceli lesy a prováděli obrovské pozemní práce (v Pensylvánii). Toto tvrdí indiáni po celém území USA, i ti, co nejsou v kontaktu ani v příbuzenském vztahu s novodobými indiánskými kmeny:“

Stavitelé mohyl měli rozvinuté znalosti astronomie, umění, hrnčířství, hornictví a řemesel. Věděli, jak vyrobit cihly a maltu, podobnou omítce. Vyráběli speciální umělecké předměty,  jako hroty šípů pro rybolov v úhlu 45°.  Do svých měst začlenili přehrady, podzemní akvadukty a kanalizaci. Tavili měď, ryli do kamene sofistikované obrazy, vyráběli mimořádné textilie a pokrývali svou posvátnou krajinu mohylami v podobě hadů, lidí a kolibříků. Existuje dokonce i příklad strojem opracovaného kamenného díla.  Lokalita  Poverty Point, umístěna v délce 5 km podél řeky Mississippi byla obchodním centrem, kde se vyráběla měď. Měli tam silnice, brány, zdi, kovárny, kanály a kanalizační systémy. Newark Ohiu, se může pochlubit strukturou ve tvaru labyrintu, která měla břehy dlouhé celkem 24 km.

Na blonďatých, hnědo- a červenovlasých mumiích, nalezených v jeskyních a na mumiích nalezených v močálech a bažinách na Floridě byla nalezena svalová a mozková hmota, která byla zkoumána rentgenem, CT a magnetickou rezonancí. Zkoumání DNA mumií zjistilo geny obsahující haploskupinu X, což je rys, který lze najít u některých populací v Evropě, severní Americe, v Africkém rohu a na Blízkém východě, jakož i u domorodých Američanů.  Další zkoumání mnoha míst vedlo k závěrům, že k pohřbení došlo před 7 500, 16 000 a 30 000 lety př.n.l..

 

Astronomie a metrologie

Ephraim Squier a Edwin Davis v knize "Ancient Monuments of the Mississippi Valley" (Starobylé památky v údolí Mississippi),  zmiňují mnoho astronomických znaků, poukazujících na zatmění slunce a rovnodennost a poukazují na nejvýznamnější důkaz toho, že se jedná o vzdálenou minulost, protože hlavní směry vykazují dvou až pětistupňový odklon  od severu.

Kosmologické tradice na celém světě uznávají kruhy za symbol nebe a čtverce za symbol Země. Stavitelé mohyl vytrvale používali kruhy a čtverce, čímž vyjadřovali svou víru v dualitu a v boj mezi Nebem a Zemí a jejich posvátný svazek nad Časem. Navrhovali své stavby a areály v celcích, přičemž se projevily jejich astronomické a výpočetní znalosti. Používali mnoho podobných, přesných čtverců s délkou jedné strany 1 080 stop (cca 320 m), což je symbolický poloměr Měsícemílích.    

Stavitelé mohyl prokázali velkou schopnost vyměřit a postavit geometricky dokonalé čtverce, kruhy, osmiúhelníky, mnohoúhelníky a elipsy. Ale ještě úžasnější je mimořádná velikost těchto výtvorů: některé pokrývají plochu od 110 km2 až do 200 km2. Používali geografické stopy, palce, furlongy (délková míra 201 m) a míle stejně jak to děláme my v dnešní Británii či Americe. Jejich míle měřila cca 5 280 stop, což je starobylé kosmické a metrologické číslo, stejnoměrně dělitelné čísly od 1 po 12 (s výjimkou 7 a 9). Mnoho kruhů mělo průměr 210 stop, a když ty se vynásobí 44/14 (starověké π) rovná se to 660 stopám, tj. jednomu furlongu neboli 1/8 míle (8 furlongů x 660 stop = 5,280 stop).

Některé pravoúhlé čtyřúhelníky měly strany dlouhé 1 320 stop, tedy 2 furlongy. Byly tam kruhy s obvodem 4/5 míle nebo 4 224 stop; a když to vynásobíme 44/14, dostaneme průměr 1 344 stop (400m). (Vnější příkop kolem Stonehenge má v průměru pouze 320 stop, tj. cca 100 m). Byly tam kruhy s obvodem 2 880 stop; když to vydělíme číslem 8, které představuje osm hlavních směrů (osm větrů), dostaneme kruh o 360 stupních. Furlong dlouhý 660 stop x 12 = 7 920, což se blíží číslu, které představuje délku poloměru Země v mílích.

Schéma zatmění slunce a  západu a východu slunce při
rovnodennosti – mohyla 72, dřevěný val, mohyly Cahokia,
poblíž Collinsville, Illinois.
(Ilustrace: Herb Roe)

V roce 1811 americký právník a novinář Henry Marie Brackenridge zapsal do svého deníku, že tito domorodí lidé prováděli měření ve stopách a navrhovali mnoho staveb podle astronomických zarovnání se zatměním Slunce a rovnodennostmi, stejně jako ve Stonehenge.

-pokračování-


(c)2017 Thomas Karl Dietrich
(c)2017 Matrix Consulting s.r.o.
(c)2017 Translation: Želmíra Klichová

Všechna práva vyhrazena. Materiál není povoleno bez písemného souhlasu společnosti Matrix Consulting s.r.o. jakýmkoliv způsobem publikovat, rozšiřovat či rozmnožovat, a to ani jeho část.

Foto: Archiv autora

oblíbenost článku   hlasování   nejhorší 1 slabý 2 slabý 3 podprůměrný 4 průměrný 5 průměrný 6 nadprůměrný 7 velmi dobrý 8 velmi dobrý 9 nejlepší 10 9.1 (8 hodnocení) zobrazeno: 1189x (dnes: 6x)

Článek je součástí seriálu "SEVEROAMERICKÁ MOHYLOVÁ KULTURA"

Mississippská mohylová kultura - zemědělská kultura v Severní Americe 700 – 1700, vyvinutá z lesní kultury Severní Ameriky (viz též adenská kultura a hopewellská kultura), rozšířená po celém východě Severní Ameriky. Její nositelé pěstovali kukuřici, fazole a tykve, obývali velké vesnice a budovali mohutné tzv. chrámové mohyly s obřadními stavbami na vrcholových plošinách (Cahokia, Illinois). Tvarově bohatá keramika, v pozdní fázi černá leštěná s rytou výzdobou, užitou i na lasturách a měděných destičkách. Ve Wisconsinu figurální náspy (effigy mounds).

Tento materiál podává alternativní pohled na jednu z doposud nevyřešených hádanek Spojených států. Mohylová kultura severoamerického kontinentu patří rozhodně do této kategorie.
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Prosinec
2017
Po Út St Čt So Ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

přijímané platební karty
statistika TopList


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics