Lev   28.7.2014   Viktor
Nejvyšší tajemství (21)

04.06.07   David Icke

David Icke Lev je již od dávných dob velice významným symbolem, neboť byl Árijským symbolem Slunce a byl často umísťován u vstupu do chrámů a posvátných míst. Odtud Sfinga s tělem lva, což se vztahuje k astrologickému znamení Lva, opět v astrologii považované za znamení pod vládou Slunce. Celý základ 'Britské' kultury a legend pochází od Féničanů. Slavná legenda o sv. Jiřím a Drakovi je postavena na sv. Jiřím z Cappadocie, fénického centra v Malé Asii. Bitvy mezi sv. Jiřím a drakem by dost dobře mohly být symbolem Marťansko-reptiliánských konfliktů, které, jak se zdá, sahají velmi daleko. Červený kříž sv. Jiří (Anglie) a kříže sv. Ondřeje (Skotsko) a sv. Patrika (Irsko) a insignie Skandinávie byly všechny nošeny jako posvátné praporce vítězství Féničanů. Červený kříž byl ohnivým křížem, Fénicko-Árijským symbolem Slunce, stejně jako svastika čili hákový kříž, používaný později Nacisty. Svastiku můžeme nalézt na kameni zasvěceném Fénickému bohu Slunce Bel, který byl objeven u Craig-Narget ve Skotsku a byl používán jako dekorace oděvů jejich vysokých kněžek (viz.obr. 10 a 11).


       Lev je již od dávných dob velice významným symbolem, neboť byl Árijským symbolem Slunce a byl často umísťován u vstupu do chrámů a posvátných míst. Odtud Sfinga s tělem lva, což se vztahuje k astrologickému znamení Lva, opět v astrologii považované za znamení pod vládou Slunce. Celý základ 'Britské' kultury a legend pochází od Féničanů. Slavná legenda o sv. Jiřím a Drakovi je postavena na sv. Jiřím z Cappadocie, fénického centra v Malé Asii. Bitvy mezi sv. Jiřím a drakem by dost dobře mohly být symbolem Marťansko-reptiliánských konfliktů, které, jak se zdá, sahají velmi daleko. Červený kříž sv. Jiří (Anglie) a kříže sv. Ondřeje (Skotsko) a sv. Patrika (Irsko) a insignie Skandinávie byly všechny nošeny jako posvátné praporce vítězství Féničanů. Červený kříž byl ohnivým křížem, Fénicko-Árijským symbolem Slunce, stejně jako svastika čili hákový kříž, používaný později Nacisty. Svastiku můžeme nalézt  na kameni zasvěceném Fénickému bohu Slunce Bel, který byl objeven u Craig-Narget ve Skotsku a byl používán jako dekorace oděvů jejich vysokých kněžek (viz.obr. 10 a 11).

 


Svastika, Fénický sluneční symbol, na Fénickém kameni u Craig-Narget ve Skotsku a obr.11 na oděvu Vysokých Fénických Kněžek.

 


Fénické zobrazení Barati (vpravo) a Britský symbol Britannie. Jsou stejnými božstvy, a alternativními jmény pro ně, jako Královna Semiramis v Babylonu

 

       Dočetl jsem se, že jméno svastika pochází ze sánskrtského slova svasti, což znamená blahobyt a bylo považováno za pozitivní symbol až do doby, kdy se ho zmocnili Nacisté a učinili z něj symbol destrukce. L. A. Waddell interpretoval značky na jiném kameni ve Skotsku, tzv. Newton Stone v oblasti Dumfries a Galloway jako Fénicko-Hittitské a zasvěcené jejich bohu Slunce jménem Bel nebo Bil. Klasický britský symbol Britannia pochází od Fénické Bohyně Barati. Podívejte se, jak Féničané zobrazili Barati a jak Britové zobrazili Britannii na obr. 12!

       Jedním z hlavních center Árijco-Hittitů-Féničanů byla Cilicia v Malé Asii a zde byla Barati uctívána jako Perathea a později Diana. Takže Diana a Britannia pocházejí ze stejného zdroje. Barati byla postavou královny/bohyně Féničanů, tak jako Barat byl bohem/králem.

       Toto jsou nejspíše jména pro Babylonská božstva Nimroda a Semiramis. 'Královský' elitní klan Árijců se nazýval Barats a to je důvodem, proč naleznete termín Barat nebo Brihat ve staré indické kultuře, stejně tak jako u slov Británie a britský (Barat-ain and Barat-ish).

       Indické Védy říkají, že:

      "Král Barat dal své jméno Dynastické Rase, jejímž zakladatelem byl; je to tedy od něj, odkud se proslulost této Dynastie rozšířila tak daleko."

       Parat, Prat a Prydi jsou některými z dalších odvozenin slova Barat. Původní tvar byl Barat-ana nebo Brithad-ana. Přípona ana znamená v jazyce Hittitsko-Sumerském (Árijském) 'jeden'. Ana se ve skutečnosti vyvinulo v anglické slovo 'one' a skotské 'ane'. Barat-ana nebo Briton tedy znamená 'Jeden z Baratů' (Bruits). Situace je stejná u mnoha dalších zemí obývaných touto bílou rasou. Jméno Írán vychází z dřívějšího Airy-Ana nebo Air-an, což znamená Země lidí Arrays neboli Aryans.

       Indické Védy také znají bohyni Barati (náležející k Baratům) a ta byla známá jako Božská Brihad. Říkají, že její zvláštní místo bylo na řece Saras-vati, která je shodou okolností moderní řekou Sarus v Hititsko-Fénické zemi Cilicia.

      Řeka se vlévala do moře u Tarsu, údajného domova sv. Pavla v Novém zákoně, díle napsaném ve shodě s Árijskými slunečními mýty. Tito Féničané a Árijci také uctívali hada a tvar měnící plazovci zvaní Nagas byli hadími bohy Indů. Védy, inspirované Árijci, vyprávějí, jak by hadí lidé, Nagas, mohli způsobit neuvěřitelnou zkázu a okamžitou smrt.

      Nagas se údajně zjevili při zrození člověka, jenž vešel ve známost jako Buddha a hadí hry jsou součástí legendy o Krišnovi.

      Římským označením Barati bylo Fortuna. Fortunu zobrazovali stejným způsobem, jakým Féničané symbolizovali Barati a Britové Britannii. Všechny byly spojovány s vodou, což můžeme u námořní rasy, kterou Féničané jsou, očekávat.

       Také Egypťané měli bohyni zvanou Zrození/Birth, bohyni vod, a ta byla dalším zrcadlovým odrazem Barati, neboť Árijci-Féničané byli silou za Egyptem. Birth byla popsána babylonským vládcem okolo roku 680 před Kristem jako "Fénický bůh nad mořem". Na Krétě, dalším fénickém středisku, pod označením 'Mínojská/Minoan' byla jejich bohyní Brito-Martis. Podle řeckých a římských legend byla Fénickou Bohyní (jinými slovy Barati) a božskou dcerou Fénixe, krále Phoenicie.

       Brito-Martis začala být ztotožňována s bohyní Dianou, významným božstvem antického světa, a jako taková byla vyzbrojena pro lov. Jak hrabě Spencer zdůraznil na pohřbu své sestry Diany, princezny z Walesu, ona byla pojmenována po bohyni lovu.

       Ranní britští králové si říkali 'Catti' a to se také objevuje na jejich mincích. Árijští Hittité z Malé Asie a Sýrie-Fénicie si říkali Catti nebo Khatti. Rasa Árijců, kteří opustili Kavkaz, aby ovládli Indii byli známí jako Khattiyo. Pojem Khatti se vyvinul přes hebrejské a anglické překlady do Hittitů Starého zákona. Kassi nebo Cassi byl titul používaný první fénickou dynastií okolo roku 3 000 před Kristem a byl přijat babylonskou dynastií. Není to překvapující, protože byly různými větvemi jednoho druhu lidí.

      Prastaré indické seznamy králů zmiňují někdy stejné lidi, kteří se objevují na mezopotámském seznamu králů a ukazuje se, že predynastičtí civilizátoři raného Egypta byli také Árijské rasy. Díváme se zde na stejné lidi, o tom není nejmenších pochyb, a v rámci této rasy existují Árijsko-reptiloidní rodové linie, které s narůstající tendencí držely v rukou vládu za všech dob, od těch prastarých a po současnost. Jak poukazuje L. A. Waddell: anglický, skotský, irský, galský, velšský, góthský a anglosaský jazyk a písemnictví, a také celá rodina Árijských jazyků, jsou odvozeny od Árijského Fénického jazyka přes jazyky Hittitů a Sumerů.

       Zhruba polovina nejběžnějších slov používaných v tzv. anglickém jazyce v dnešní době je sumerského, kyperského či hittitského původu, se stejnou zvukovou formou a významem. Sumerština, jazyk 'bohů', je rodičovským jazykem pro většinu světa, přestože já se domnívám, že má původ někde jinde, dokonce mnohem hlouběji v historii, možná v Atlantidě nebo dokonce v oblasti, která se dnes nazývá Britské ostrovy. 


(c)1998 David Icke

(c)2007Translation: Adriana Křížová


oblíbenost článku   hlasování   nejhorší 1 slabý 2 slabý 3 podprůměrný 4 průměrný 5 průměrný 6 nadprůměrný 7 velmi dobrý 8 velmi dobrý 9 nejlepší 10 5.9 (1526 hodnocení) zobrazeno: 9283x (dnes: 3x)

K článku není založena diskuze

Článek je součástí seriálu "Nejvyšší Tajemství"


přijímané platební karty

Statistiky TOP 5 jsou aktualizovány jednou za hodinu

statistika TopList

Kategorie článků

Vydavatel

Jaroslav Chvátal
Matrix Consulting s.r.o.

chvatal(@)matrix-2001.cz

technická podpora:
admin(@)matrix-2001.cz

bannery ke stažení:
www.matrix-2001.cz/bannery

Spoluvydavatel

Gaiam, Inc.

833 W So. Boulder Rd. Louisville, Co. 80027


odebírat RSS RSS 2.0

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky)

Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce. Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné pouze se souhlasem vydavatele. Platí pro materiály podléhající čtenářskému poplatku. ©2001-2009 Copyright Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal
webdesign Vendys graphics